Bacteriocin trong cá tra
Nghiên cứu mới đây của Nguyễn Thị Thúy Hằng đã tìm ra dòng kháng sinh ...