Bacteriocin trong cá tra
Nghiên cứu mới đây của Nguyễn Thị Thúy Hằng đã tìm ra dòng kháng sinh ...

Liên hệ quảng cáo

Hotline: 0901.01.10.83
Email: Nguoinuoitomvn@gmail.com