Bacillus
Thực hiện bởi: Rex Ferdinand M. Traifalgar, Rowena E. Cadiz, Emelyn Joy G. Mameloco, Fredson ...
[Tạp chí Người Nuôi Tôm] - Nghiên cứu này đã đánh giá hoạt tính kháng ...

Liên hệ quảng cáo

Hotline: 0901.01.10.83
Email: Nguoinuoitomvn@gmail.com