bạch tuộc
[caption id="attachment_6219" align="aligncenter" width="410"] Xuất khẩu mực, bạch tuộc sang Đài Loan tăng 85,3%[/caption] Cụ thể, ...