ba tại chỗ
Từ 0 giờ ngày 30/7, tất cả các doanh nghiệp chế biến tôm xuất khẩu ...