ba ba thương phẩm
Trang trại ba ba quê do ông Lương Minh Cường làm chủ nằm giữa một ...