B.H.N
Ngày 15/3 tại Trụ sở chính CJ Vina Agri đã diễn ra lễ ký kết ...