áp dụng kỹ thuật đào tạo nuôi tôm cua
Những lớp đào tạo nghề đã giúp nhiều người dân Cà Mau có điều kiện ...