Trà Vinh: Sản lượng tôm nuôi vượt kế hoạch

Theo Chi cục Thuỷ sản thuộc Sở NN&PTNT tỉnh Trà Vinh, tổng sản lượng tôm sú và tôm thẻ chân trắng nuôi trong tỉnh đã được thu hoạch trong 10 tháng qua đạt hơn 64.366 tấn, vượt kế hoạch đề ra của năm 2020 gần 3.360 tấn. Sản lượng tôm nuôi tăng chủ yếu là tôm thẻ chân trắng với trên 51.670 tấn, tăng hơn 2.670 tấn so kế hoạch năm.

Ông Nguyễn Văn Quốc – Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản Trà Vinh cho biết, vụ nuôi trồng thủy sản năm 2020, tỉnh có trên 22.000 lượt hộ thả nuôi tôm sú trên diện tích hơn 24.720 ha với hơn 1,6 tỷ con giống và trên 18.500 lượt hộ thả nuôi tôm thẻ chân trắng trên diện tích 6.789 ha, với 4,5 tỷ con giống.

Không tăng diện tích nuôi, nhưng sản lượng tôm thu hoạch của tỉnh năm nay tăng cao là nhờ có nhiều đơn vị, số hộ nuôi tôm thẻ chân trắng theo mô hình siêu thâm canh ứng dụng công nghệ cao cho sản lượng gấp 5 -10 lần so với mô hình nuôi tôm bán thâm canh, thâm canh. Cụ thể, vụ nuôi tôm năm nay, toàn tỉnh có hơn 300 hộ nuôi tôm thẻ chân trắng siêu thâm canh ứng dụng công nghệ cao với diện tích 347 ha, năng suất bình quân qua thu hoạch đạt 50 – 55 tấn/ha.

Phúc Sơn