mất đơn hàng
Các doanh nghiệp chế biến tôm xuất khẩu ở miền Tây đang lo ngay ngáy ...