ao nuôi tôm sú
[Người nuôi tôm] – Nắng nóng luôn tiềm ẩn những mối nguy cho bà con nuôi ...