Cập nhật giá tôm thẻ kiểm kháng sinh ngày 25/9/2020
Cập nhật giá tôm thẻ kiểm kháng sinh ngày 25/9/2020
Khu vực: Bạc Liêu, Cà Mau