Cập nhật giá tôm thẻ kiểm kháng sinh ngày 18/11/2020

Cập nhật giá tôm thẻ kiểm kháng sinh ngày 18/11/2020.
Khu vực: Bình Đại – Bến Tre